Wij helpen de OR te transformeren naar een strategische gesprekspartner door te kijken, leren en doen!

OVER ONS

Wij adviseren en trainen ondernemingsraden! Wij geloven dat participatie bijdraagt aan de kwaliteit van besluitvorming. Medewerkers zien de organisatie vanuit een andere invalshoek en dat draagt bij aan het nemen van betere besluiten. Daarom helpen wij ondernemingsraden effectief te zijn bij het vormgeven van medezeggenschap. Medezeggenschap betekent een inhoudelijke mening en grip op het besluitvormingsproces. Daarnaast gaat het over sterke communicatie naar alle stakeholders met een goed inzicht op de rechten en plichten zoals beschreven in de Wet.

Dit doen wij door ondernemingsraden te begeleiden in adviestrajecten, publicaties te maken en praktijkgerichte trainingen en workshops te geven. Hierbij hebben wij als gezamenlijke basis dat de ondernemingsraad zowel kijkt naar het belang van de medewerker als van de organisatie.

Meer specifiek zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemingsraden bij reorganisaties, fusies of verandertrajecten. Wij krijgen energie van het motiveren en enthousiasmeren van groepen en individuen om die veranderingen of innovaties een werkelijke kans van slagen te geven. Hierbij is het essentieel soepel te kunnen bewegen tussen de verschillende stakeholders op bestuurlijk, strategisch, tactisch en operationeel niveau. Ook gaat het om de capaciteit om complexe materie te vertalen, van strategisch naar operationeel en omgekeerd.

Lees meer >>

DeVerandermotOR.nl, uw OR-adviseurs

  • U heeft behoefte aan inhoudelijk ondersteuning bij een overname, fusie of reorganisatie.
  • U heeft behoefte aan steun bij strategische of financiële analyses.
  • U wilt meer informatie over organisatievraagstukken (zoals zelforganisatie, duurzame inzetbaarheid).
  • U wilt als OR meer invloed en eerder in het proces betrokken worden.
  • U heeft interesse in nieuwe werkvormen zoals kern-OR, agile, scrum of deep democracy.

Wij komen graag met u in gesprek om gezamenlijk vast te stellen hoe wij u kunnen helpen.

Training ondernemingsraad door goed te kijken

Kijken

DeVerandermotOR strategie leren is de volgende stap

Leren

DeVerandermotOR strategie toepassen is de laatste stap!

Doen

Strategie model leren kijken OR

De OR leert kijken naar zijn eigen organisatie vanuit drie invalshoeken: Strategie, Financiën en HR. De OR krijgt meer inzicht en grip op het moment de verbanden tussen deze invalshoeken duidelijk worden.

Strategie model training OR

Wij kunnen de OR helpen door het geven van trainingen, door het geven van coaching on the job, en door de OR te begeleiden in belangrijke advies- en instemmingstrajecten.

Strategie model Doen OR

Gestructureerd en stapsgewijs helpen wij de OR te komen tot een mening. Daarnaast helpen wij de OR met het nemen van een besluit. Van advies of instemming tot het nemen van initiatieven.

De verandermotOR transformeert OR

Transformeer naar een strategische gesprekspartner

BLOG

CONTACT