Wij begeleiden de OR bij

Wij transformeren de OR naar een strategische gesprekspartner

OVER ONS

Wij van De VerandermotOR geloven dat participatie bijdraagt aan de kwaliteit van besluitvorming. Medewerkers zien de organisatie vanuit een andere invalshoek en dat draagt bij aan het nemen van betere besluiten. Daarom helpen ze ondernemingsraden effectief te zijn in het medezeggenschap. Medezeggenschap betekent grip hebben op besluitvormingsprocessen, sterke communicatie, goed inzicht in de bevoegdheden en de plichten van de wet op de ondernemingsraden.

Dit doen wij door ondernemingsraden te begeleiden in adviestrajecten, artikelen te publiceren en door praktijkgerichte workshops te geven. Hierbij hebben ze als gezamenlijke basis dat de OR er voor zowel de medewerker is als voor het organisatiebelang. Binnen veranderende organisaties komen ze het best tot hun recht.

Wij krijgen beiden energie van het motiveren en enthousiasmeren van groepen en individuen om die veranderingen of innovaties een werkelijke kans van slagen te geven. Voor het in gang zetten van veranderen is het soepel kunnen bewegen tussen de verschillende stakeholders op bestuurlijk, strategisch, tactisch en operationeel niveau en de capaciteit om complexe materie te vertalen, van strategisch naar operationeel en omgekeerd, essentieel.

Lees meer >>

De VerandermotOR, uw medezeggenschap adviseurs

  • U heeft behoefte aan inhoudelijk ondersteuning vanwege een grote verandering een grote verandering binnen uw organisatie.
  • U heeft behoefte aan steun bij strategische of financiële analyses
  • U heeft het gevoel te laat betrokken te worden in het proces
  • U wilt überhaupt meer grip op het proces
  • U heeft het gevoel dat de OR meer invloed uit zou kunnen oefenen
  • U wilt tijdens gesprekken met de bestuurder beter beslagen ten ijs komen
  • U heeft behoefte aan een kritische blik rond de samenwerking
  • U heeft interesse in nieuwe werkvormen zoals agile, lean en scrum
Wij komen graag met u in gesprek om gezamenlijk vast te stellen hoe wij u kunnen helpen.

“Wie denkt dat kennis duur is, weet niet wat domheid kost”
- Alexander Rinnooy Kan

VERANDERTRAJECTEN

Alle tandwielen plaatje

De verschillende elementen van een verandering hebben, net als tandwielen in een machine, invloed op elkaar.

Het is een veel gehoorde uitspraak: ‘verandering is de enige constante’.
Dit geldt ook voor organisaties; ingrijpende veranderingen komen steeds
vaker voor, en terecht! De wereld verandert en organisaties kunnen niet
achterblijven. Maar hoe er veranderd wordt bepaalt wel het succes van de
verandering. Hoe worden medewerkers meegenomen? Is er participatieve
besluitvorming? Hoe zit het met de communicatie?

De ondernemingsraad staat voor het goed functioneren van de
onderneming in al haar doelstellingen. Echter, ondernemingsraden ervaren
vaak moeite met grip op de zaak te krijgen bij verandertrajecten.
Daarom zijn wij er met de VerandermotOR, om te helpen
verandertrajecten beter te begrijpen en meer grip op het proces te
krijgen.

Lees meer over verandertrajecten >>

“Inspraak zonder inzicht, leidt tot uitspraken zonder uitzicht”
- C. Buddingh

BLOG

Lees hier onze blogs over en hoe een OR agile kan werken.

“Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit meer te werken”
- Mahatma Ghandi

ONZE KLANTEN EN PARTNERS

CONTACT

Sluit Menu

Uw Bericht is verzonden

We nemen z.s.m. contact met u op.