Wij begeleiden de OR bij

Wij helpen de OR te transformeren naar een strategische gesprekspartner

OVER ONS

Wij geloven dat participatie bijdraagt aan de kwaliteit van besluitvorming. Medewerkers zien de organisatie vanuit een andere invalshoek en dat draagt bij aan het nemen van betere besluiten. Daarom helpen wij ondernemingsraden effectief te zijn bij het vormgeven van medezeggenschap. Medezeggenschap betekent een inhoudelijke mening en grip op het besluitvormingsprocessen. Daarnaast gaat het over sterke communicatie naar alle stakeholders met een goed inzicht op de rechten en plichten zoals beschreven in de Wet op de ondernemingsraden.

Dit doen wij door ondernemingsraden te begeleiden in adviestrajecten, publicaties te maken en praktijkgerichte workshops te geven. Hierbij hebben wij als gezamenlijke basis dat de ondernemingsraad er voor zowel de medewerker is als voor het organisatiebelang.

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemingsraden bij reorganisaties, fusies of verandertrajecten. Wij krijgen energie van het motiveren en enthousiasmeren van groepen en individuen om die veranderingen of innovaties een werkelijke kans van slagen te geven. Voor het in gang zetten van veranderen is het soepel kunnen bewegen tussen de verschillende stakeholders op bestuurlijk, strategisch, tactisch en operationeel niveau en de capaciteit om complexe materie te vertalen, van strategisch naar operationeel en omgekeerd, essentieel.

Lees meer >>

DeVerandermotOR.nl, uw medezeggenschap adviseurs
  • U heeft behoefte aan inhoudelijk ondersteuning bij een overname, fusie of reorganisatie.
  • U heeft behoefte aan steun bij strategische of financiële analyses.
  • U wilt meer informatie over organisatievraagstukken (zoals zelforganisatie, duurzame inzetbaarheid).
  • U wilt als OR meer invloed en eerder in het proces betrokken worden.
  • U heeft het gevoel te laat betrokken te worden.
  • U heeft interesse in nieuwe werkvormen zoals kern-OR, agile, scrum of deep democracy.
  • Wij komen graag met u in gesprek om gezamenlijk vast te stellen hoe wij u kunnen helpen.

“Wie denkt dat kennis duur is, weet niet wat domheid kost”
Alexander Rinnooy Kan

VERANDERTRAJECTEN

Alle tandwielen plaatje

De verschillende elementen van een verandering hebben, net als tandwielen in een machine, invloed op elkaar.

Het is een veel gehoorde uitspraak: ‘verandering is de enige constante’.
Dit geldt ook voor organisaties; ingrijpende veranderingen komen steeds
vaker voor, en terecht! De wereld verandert en organisaties kunnen niet
achterblijven. Maar hoe er veranderd wordt bepaalt wel het succes van de
verandering. Hoe worden medewerkers meegenomen? Is er participatieve
besluitvorming? Hoe zit het met de communicatie?

De ondernemingsraad staat voor het goed functioneren van de
onderneming in al haar doelstellingen. Echter, ondernemingsraden ervaren
vaak moeite met grip op de zaak te krijgen bij verandertrajecten.
Daarom zijn wij er met de VerandermotOR, om te helpen
verandertrajecten beter te begrijpen en meer grip op het proces te
krijgen.

Lees meer over verandertrajecten >>

“Inspraak zonder inzicht, leidt tot uitspraken zonder uitzicht”
- C. Buddingh​

“Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit meer te werken”
- Mahatma Ghandi​

ONZE KLANTEN EN PARTNERS

CONTACT

Sluit Menu

Uw Bericht is verzonden

We nemen z.s.m. contact met u op.