Wij helpen de OR te transformeren naar een strategische gesprekspartner door te kijken, leren en doen!

De verandermotOR transformeert OR

DeVerandermotOR.nl, uw OR-adviseurs

  • U heeft behoefte aan inhoudelijk ondersteuning bij een overname, fusie of reorganisatie.
  • U heeft behoefte aan steun bij strategische of financiële analyses.
  • U wilt meer informatie over organisatievraagstukken (zoals zelforganisatie, duurzame inzetbaarheid).
  • U wilt als OR meer invloed en eerder in het proces betrokken worden.
  • U heeft interesse in nieuwe werkvormen zoals kern-OR, agile, scrum of deep democracy.

Wij gaan graag met u in gesprek om gezamenlijk vast te stellen hoe wij u kunnen helpen.

Training ondernemingsraad door goed te kijken

Kijken

DeVerandermotOR strategie leren is de volgende stap

Leren

DeVerandermotOR strategie toepassen is de laatste stap!

Doen

Strategie model leren kijken OR

Inzicht in de organisatie

Een organisatie kun je bekijken vanuit drie invalshoeken. Namelijk Strategie, Financiën en HR. Het is het zicht op de verbanden tussen deze drie die de OR meer inzicht geeft in de organisatie. Het is zaak zorg te dragen voor de juiste balans. Wanneer jouw OR deze invalshoeken helder heeft en het bedrijfsbelang in het vizier kan houden, vormt hij een strategisch gesprekspartner voor de bestuurder. DeVerandermotOR.nl wil bewerkstelligen dat er rationeel wordt geacteerd op financiën zodat de strategie van de organisatie in zicht blijft en mede gediend wordt door de OR.

 

Strategie model training OR

Met kennis naar kunde

DeVerandermotOR.nl staat jouw OR graag bij met meer kennis. Dit kan door middel van adviezen, met trainingen, door coaching on the job en met begeleiding bij belangrijke advies- en instemmingstrajecten. Daarbij richten wij ons op de inhoudelijke én de proceskant van medezeggenschap. Ons streven is dat de verkregen kennis leidt tot een kundige OR. Nu én in de toekomst.

Strategie model Doen OR

Aanpakken

DeVerandermotOR.nl pakt samen met jouw OR alles aan. Wij helpen jouw OR alle uitdagingen die er liggen gestructureerd en stapsgewijs aan te pakken. Er kan door DeVerandermotOR.nl een inhoudelijke en specialistische analyse gedaan worden op de drie vlakken; strategie, financiën en HR. Vanuit deze analyse volgt een advies aan de OR. Met het organisatiebelang voorop zet DeVerandermotOR.nl jouw OR in stelling om het goede gesprek aan te gaan met de bestuurder. Hiermee zorgen wij graag voor kwaliteit in de huidige situatie én door het samen te doen brengen wij graag meer kennis en inzicht om het OR werk ook in de toekomst doeltreffend aan te pakken.

Transformeer naar een strategische gesprekspartner