Wij helpen de OR te transformeren naar een strategische gesprekspartner door te kijken, leren en doen!

De verandermotOR transformeert OR
Training ondernemingsraad door goed te kijken

Kijken

DeVerandermotOR strategie leren is de volgende stap

Leren

DeVerandermotOR strategie toepassen is de laatste stap!

Doen

Strategie model leren kijken OR

De OR leert kijken naar zijn eigen organisatie vanuit drie invalshoeken: Strategie, Financiën en HR. De OR krijgt meer inzicht en grip op het moment de verbanden tussen deze invalshoeken duidelijk worden.

Strategie model training OR

Wij kunnen de OR helpen door het geven van trainingen, door het geven van coaching on the job, en door de OR te begeleiden in belangrijke advies- en instemmingstrajecten.

Strategie model Doen OR

Gestructureerd en stapsgewijs helpen wij de OR te komen tot een mening. Daarnaast helpen wij de OR met het nemen van een besluit. Van advies of instemming tot het nemen van initiatieven.

Transformeer naar een strategische gesprekspartner

BLOG