Privacy Statement 

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG )stelt.  
Doeleinden van de gegevensverwerking 
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake adviesdiensten, begeleiding, opleiding en training alsmede het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. 
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 
 
Klikgedrag en bezoekgegevens 
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DeVerandermotOR.nl maakt daarvoor gebruik van de diensten van de webhosting. Wij optimaliseren hiermee de werking van de website. Dit is bedoeld om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze advertenties zijn. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.  
 
 
Social media 
Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door het social netwerk zelf.  
Leest u de privacyverklaring van deze social netwerken om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.  
 
 
Nieuwsbrief 
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van medezeggenschap, onze diensten en aanverwante zaken. Uw naam, organisatie en e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. 
 
 
Aanpassen privacy statement 
DeVerandermotOR.nl behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.