Verandertrajecten ondernemingsraden

Verandertrajecten tandwielen

De verschillende elementen van een verandering hebben, net als tandwielen in een machine, invloed op elkaar.

Grip op verandertrajecten

Het is een veel gehoorde uitspraak: ‘verandering is de enige constante’. Dat geldt ook voor organisaties; ingrijpende veranderingen komen steeds vaker voor, en terecht! De wereld verandert en organisaties kunnen niet achterblijven. Maar hoe er veranderd wordt bepaalt wel het succes van de verandering. Hoe worden medewerkers meegenomen? Is er participatieve besluitvorming? Hoe zit het met de communicatie?

De ondernemingsraad staat voor het geode functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen. Echter, ondernemingsraden ervaren vaak moeite met het krijgen van grip bij de verandertrajecten. Daarom zijn wij er van DeVerandermotor.nl om te helpen verandertrajecten beter te begrijpen en meer grip op het proces te krijgen.

Inzicht in de complexiteit van verandertrajecten

De veelgehoorde stelling dat 70% van de verandertrajecten mislukt, is moeilijk te onderbouwen. Toch voelt iedereen aan dat verandertrajecten erg lastig en ingewikkeld zijn.

Het mislukken van verandertrajecten wordt meestal toegeschreven aan gebrekkige uitvoering. Ook wordt gewezen naar medewerkers die maar moeilijk loskomen van hun oude gedragspatronen. Dit is slechts een deel van het probleem. Organisaties streven soms gewoon de verkeerde veranderingen na, of in de verkeerde volgorde.

Veranderingen zijn complex. Aan de ene kant gaat het over visie, strategie, beleid, structuren en processen. Aan de andere kant heb je te maken met mensen met gevoelens als weerstand, wantrouwen, motivatie, conflicten en de angsten die de kop opsteken in tijden van crisis en reorganisatie. Ook moet zicht zijn op het verandertraject zelf en het geven van leiding aan dat proces. Het is een lastig samenspel van verschillende elementen waarbinnen alles met alles samenhangt.

Verandertrajecten laten slagen

DeVerandermotor.nl helpt jouw ondernemingsraad bij verandertrajecten! Wij hebben ons gespecialiseerd in het ondersteunen van de ondernemingsraad bij verandertrajecten. DeVerandermotor.nl richt zich daarbij op het verkrijgen van grip op het veranderproces én helpen de ondernemingsraad een inhoudelijke visie te krijgen. Omdat wij veel kennis en ervaring hebben met medezeggenschap, kan DeVerandermotor.nl jouw ondernemingsraad helpen bij het spelen van het ‘medezeggenschaps-spel’. 

Aspecten van verandertrajecten

In lijn met de antropologische visie zien wij dat een verandering draait om drie aspecten:

  1. De oude situatie
  2. De veranderingsfase
  3. De nieuwe situatie

Organisaties besteden weinig aandacht aan de veranderfase. Juist dit is cruciaal voor het verandertraject. Peter Drucker zei al “Culture eats strategy for breakfast”.

Binnen de veranderingsfase is het belangrijk aandacht te geven aan het veranderproces zelf. Hieronder vallen zaken als leiderschap en de manier waarop de verandering wordt opgepakt. Dit zou dan ook een vierde aspect moeten zijn.

Verandertrajecten tandwielen

In de “oude situatie” moet helder worden waar wij staan. Er is behoefte aan inzicht. Waarom moet de verandering tot stand worden gebracht? Wat zijn de belangrijkste beweegredenen? En hoe staan wij er nu voor?

Verandertrajecten tandwielen

Bij het tweede aspect moet aandacht zijn voor het verandertraject zelf. Het is een fase met veel onzekerheid. De oude situatie is niet meer maar de nieuwe fase is nog niet aangebroken. Medewerkers houden echter niet van onzekerheid. Dat betekent dat er aandacht moet zijn voor het vormen van het “nieuwe”. Medewerkers krijgen een nieuwe positie, functie en status. Nieuwe leiders staan op, oude vertrekken. Er wordt bedacht waar de organisatie voor staat, wat hij wil bereiken en hoe ze dat willen doen.

Verandertrajecten tandwielen

Bij het laatste aspect gaat het over het geven van helderheid over de nieuwe situatie. Er is duidelijkheid hoe deze nieuwe situatie uitziet en het bereiken van deze fase wordt gevierd.

Verandertrajecten tandwielen

Bij dit aspect is het van belang aandacht te geven aan zaken als leiderschap en de manier waarop de verandering wordt opgepakt (het veranderproces).