Referenties

Benieuwd naar wat onze klanten van DeVerandermotOR.nl vinden? Lees hier de klantervaringen:

Een gemeente waar ik voor werkte had een prangend probleem; er was een conflict ontstaan tussen de gemeente en de winnaar van een aanbesteding. Bestuurlijk gevoelig heet zoiets. Rob (Latten) was zo vriendelijk om zich te lenen als interim projectbegeleider. Rob is een kei als er regelgeving in het spel is, en zoekt altijd de oplossing waar de combinatie met de menselijke maat wordt gemaakt.

Klaas van Eijkeren, Keicommunicatie

In een prachtige, rustige omgeving (Het Roode Koper in Leuvenum) kreeg de OR van de NSPOH een intensieve en toch relaxte tweedaagse OR-training van Rob Latten, van DeVerandermotOR.nl Veel ruimte voor eigen inbreng, ook een (altijd weer) verhelderende hernieuwde kijk op de WOR, en een prettig onderdeel met bestuurder, zorgde voor een frisse blik en nieuwe energie om de medezeggenschap op een goede manier vorm te geven. Hierbij hebben we geleerd dat samenwerking en positieve insteek het meeste oplevert. Dank!

Vincent Baas, OR NSPOH

 Als Strategie & Financiën-commissie hadden wij de nodige problemen om de cijfers van de onderneming te doorgronden. Er was behoefte aan een herkenbaar overzicht van de cijfers.
Rob en Jako hebben ons prima ondersteund in een proces om met onze bestuurder en financiële expert te komen tot een vast cijfermatig overzicht.
De financiële expertise die ze meebrachten tijdens gesprekken met ons en de financieel controller was erg waardevol.
Het resultaat is dat wij nu elk kwartaal een overzicht krijgen van de bestuurder dat we begrijpen, en weten wij wat voor de OR belangrijk is.

Engbert Bijzitter, vice-voorzitter OR Personal Health Operations

Rob Latten heeft de 1e trainingsdagen van onze OR uitstekend begeleid. Een OR in wording met nieuwe en ervaren mensen, die hij pragmatisch met elkaar en het OR-werk liet kennismaken. Mede door zijn insteek en uitleg staat er een OR, die met elkaar en het werk aan de slag gaat.  Zijn handreikingen voor werkplannen, benadering en gebruik van de WOR heeft onze OR geïnspireerd voor de 1e stappen in deze OR-periode. Wij hopen in de toekomst Rob vaker te ontmoeten.

Nelleke de Smoker – van Andel, OR Gall & Gall

We zijn erg tevreden over hoe Rob ons geholpen heeft bij het opstarten van onze OR bij Meeesters in IT. We hebben van tevoren kunnen aangeven wat onze hulpvraag was zodat de training prima aansloot bij onze behoefte, de trainer de vragen goed oppakte, lekker praktisch was en dat wij het als OR en bestuurder ook zeer prettig vonden om samen de training te volgen. We gaan DeVerandermotOR.nl zeker raadplegen bij vervolgtrajecten.

Hans Cornips – Voorzitter OR Meeesters in IT; leverancier van IT professionals

 

In maart 2020, letterlijk de laatste dagen voorafgaand aan de Coronamaatregelen, hebben Rob & Bob de opstarttraining voor onze nieuw gekozen OR verzorgd. Flexibel inspelend op de behoefte van de groep hebben zij ons voorzien van een basis om deze nieuw OR-periode te starten. We weten bijna wel zeker dat we ook in de toekomst weer gebruik zullen maken van DeVerandermotOR.nl voor training en ondersteuning van onze OR.


Erwin van Weerden Voorzitter OR Personal Health Operations Philips Drachten

Bob, Rob en William hebben ons succesvol bijgestaan bij een interessante en omvangrijke instemmingsaanvraag. De procesbegeleiding en de inhoudelijke adviezen van DeVerandermotOR.nl hebben een belangrijke rol gespeeld in de positieve uitkomst van de genoemde aanvraag. Het feit dat DeVerandermotOR.nl haar werkzaamheden in een uitdagende periode (beperkingen door Corona maatregelen & tijdsdruk) heeft volbracht verdiend daarbij een extra compliment.

Tobias Kuyvenhoven, OR KNVB

Wij hebben een prima ondersteuning gekregen van Bob. Bob is, naast goed bereikbaar, deskundig maar geeft ons zéker de ruimte om onze standpunten zelf te onderzoeken. Fijne samenwerking en zeker leerzaam.

Roger Kersten, OR Bakker Bart

Al 13 jaar begeleidt Rob de OR van RTL Nederland bij diverse trajecten. Dankzij zijn ervaring op het gebied van strategie, organisatie en financiën komt de OR snel tot de kern van de zaak en weet de argumenten van de bestuurder op waarde te schatten.

OR RTL Antoni Hovius

Vrijdag 29 en 30 oktober 2020 heeft de OR van Zorggroep Zinzia een training gehad van Bob en Rob van DeVerandermotOR.nl.

Deze training stond in het teken van het thema “kennismaking met elkaar”en ”betrokkenheid bij strategische besluitvorming”.

Aangezien een aantal nieuwe leden de OR vertegenwoordigen was het goed om nader met elkaar kennis te maken. Bob gebruikte hiervoor de interactieve opdracht “de hand”. Dmv een aantal vragen zoals “waar ben je goed in, wie ben je en wat breng je mee naar de OR”  ontdekten we elkaars capaciteiten, competenties en talenten.

Het tweede thema  “betrokkenheid bij strategische besluitvorming” is samen met de bestuurder, de HRmanager en de OR besproken. We hebben gesproken over de mogelijkheid om echt samen te praten over de toekomst van de organisatie. En dan niet maar één keer per jaar maar doorlopend. En hoe kom je nu echt aan het samenwerken en co-produceren als OR? Hoe kan een sterk gemotiveerde OR meepraten over de strategische agenda? Mooie onderwerpen en al pratend kwam de wens om als professionele OR aan te sluiten bij de minder tradionele denk- en werkwijze van de bestuurder. Minder tradioneel en formeel, meer naar een moderne manier van medezeggenschap waarbij meedoen centraal staat. Bv in commissies en werkgroepen. Hier gaan we het aankomend jaar mee aan de slag en zal de VerandermotOR ons zeker professioneel in gaan ondersteunen. We kijken er naar uit!

OR Zinzia Francis Straatsma,
Kwaliteitsverpleegkundige, expertise en behandelcentrum /Vicevoorzitter ondernemersraad

Al 13 jaar begeleidt Rob de OR van RTL Nederland bij diverse trajecten. Dankzij zijn ervaring op het gebied van strategie, organisatie en financiën komt de OR snel tot de kern van de zaak en weet de argumenten van de bestuurder op waarde te schatten.

OR RTL Antoni Hovius

Bob en Jeroen bedankt voor de fantastische training die jullie samen voor ons hebben neergezet. Het is voortdurend leerrijk en hield mij de hele dag met volle aandacht geboeid. Jullie rolverdeling en de interactie was prima, de koppeling tussen gerechtelijke verhoren en het verhoor van een bestuurder was spitsvondig. De verdeling tussen theorie en het oefenen d.m.v. de casussen perfect. Eerlijk is eerlijk, zelden zo een goede, leuke en bruikbare training gehad.

OR Maxima Medisch Centrum Veldhoven

Bob nam voor iedereen de tijd om de Agile basisprincipes goed uit te leggen. 
Dank voor deze energieke dag Bob.

Jan Willem Bakx, Voorzitter OR ETOS

Rob Latten weet rust en kennis van zaken met elkaar te combineren. In de voorbereiding van een fusietraject leerde hij ons welke stappen bij een fusie worden genomen en op welke momenten de OR daarin een rol heeft. Dankzij Robs begeleiding werd het traject overzichtelijk en kon de OR zijn rol goed pakken.

 

Helene Hubers – Ambtelijk secretaris ondernemingsraad GGZ Nederland

Rob Latten helpt ons regelmatig om het proces bij de behandeling van een complexe adviesaanvraag te sturen. Hij zorgt er op een prettige manier voor dat de OR een “helikopterview” op de aanvraag houdt en niet te veel op elk detail ingaat. Ook vragen wij Rob om af en toe aan te sluiten bij trainingen. Afhankelijk van de vraag zorgt hij er voor dat de OR weer gefocust is en eventueel weer opgefrist wordt in alle processen. Onze ervaring is dat Rob zorgt voor een prettige sfeer en vakinhoudelijk zeer bekwaam is.


Rob Harmelink – Gemeente Doetinchem

Rob Latten is een prima adviseur. Hij heeft bij Omroep Zeeland een training gegeven waarin op speelse wijze de bevoegdheden van de ondernemingsraad duidelijk werden gemaakt. Hij weet als geen ander waar welwillende

OR-leden in de praktijk tegenaan lopen en vooral waar hun kennis tekort schiet. Niet voor niets is Latten auteur van het boek Ondernemingsraad voor Dummies.

Tegenwoordig adviseert hij onze ondernemingsraad met raad en daad bij alle veranderingen die spelen in de regionale omroepwereld. Rob doet dat met veel oog voor bedrijfsverhoudingen en inzicht in strategische keuzes. En met gevoel voor menselijke verhoudingen en humor, wat prettig is in de omgang. Het is deze combinatie van kennis, ervaring en houding die maakt dat Rob Latten voor ons waardevol is als adviseur. 

Marcel Decraene, vice-voorzitter ondernemingsraad Omroep Zeeland

Rob Latten heeft ons goed gedegen advies op maat gegeven. Hij heeft veel kennis en kunde op het gebied van fusies. Dit heeft ons enorm geholpen.

Bas Leemans Farent

Al meerdere jaren hebben wij als adviseur en OR trainer dhr. Rob Latten.

Steeds weer weet Rob ons als OR weer op het juiste spoor te zetten en draagt steeds nieuwe actuele onderwerpen aan.Ook voor hulp bij het opstellen van een advies en controle daarvan of we niets over het hoofd hebben gezien ben je bij Rob aan het juiste adres.Kortom wij zijn zeer tevreden met Rob als onze OR adviseur.”

Teus den Haak – Ondernemingsraad 
Kalmar Netherlands B.V. 

Rob heeft geholpen bij het ontrafelen van ingewikkelde vraagstukken, hij heeft een scherp inzicht in organisatie structuren en is altijd neutraal en respectvol naar bedrijf en OR in zijn advies. Ik zou Rob aanbevelen voor advies en instemmingsaanvragen waar je als OR de gevolgen niet -op dit moment -kunt overzien en ook uiteraard wanneer je zelf kennis tekort komt.

Tineke de Roo

De trainingen van Rob zijn inspirerend en boeiend” Ik heb Rob ontmoet tijdens een workshop “verhoor uw bestuurder”. De eerste workshop waar ik van begin tot eind geboeid was. Inmiddels verzorgt Rob al onze trainingen “op maat” en adviseert hij ons in moeizame advies- en instemmingstrajecten.  Rob heeft ons als ondernemingsraad enorm laten groeien!

 Spring Kinderopvang Esther Schroemgens

Rob Latten begeleidt de ondernemingsraad van Daelzicht, een gehandicaptenzorg organisatie, al een aantal jaren.
Rob komt altijd in beeld als er voor de ondernemingsraad ingewikkelde organisatievraagstukken of vragen over financiën beantwoord moeten worden. Hij verstaat de kunst om deze, voor ons vaak moeilijke vraagstukken, zo op te knippen dat de essentie al snel duidelijk wordt voor ieder OR-lid.
Rob’s trainingen zijn efficiënt en helpen de ondernemingsraad bij zijn beeldvorming en oordeelsvorming. Daar waar een andere expertise nodig is, verwijst hij door in zijn netwerk en blijft hij op de achtergrond het proces volgen. De ondernemingsraad van Daelzicht wisselt met enige regelmaat van trainers c.q. opleiders, maar Rob Latten is inmiddels een vaste waarde voor diverse OR-en van Daelzicht. Rob ondersteunde de ondernemingsraad toen Daelzicht in een crisissituatie belandde. En ook toen was Rob altijd voor de ondernemingsraad beschikbaar. Zijn uitleg hielp bij de standpuntenbepaling en zijn rustige manier van werken, maakte dat de ondernemingsraad zich liet leiden door ratio en niet door emotie.
Momenteel is Daelzicht weer een organisatie waar medewerkers trots op zijn.

Ria Pipers – ambtelijk secretaris Daelzicht 2 april 2019

Deskundig in de medezeggenschap, tja, die zijn er absoluut veel meer in Nederland. Maar wat mij specifiek bij Rob opvalt, is zijn bevlogenheid en de kunst van het aanpassen aan de situatie. Hij is zonder enige moeite in staat zijn zo zorgvuldig voorbereide training onmiddellijk om te gooien als de actualiteit daarom vraagt en in te spelen op de gewijzigde omstandigheden. Daarnaast is hij altijd beschikbaar voor overleg, voor even ‘zeuren’ en kan hij een dwalende medezeggenschapper (en zeker ook mij als AS) in no time weer op het goede pad brengen. Ik heb hem regelmatig ‘nodig’ om zaken in het juiste perspectief te zien, iets wat hij blijkbaar zonder moeite doet. Mooi! Het maakt mij blij dat Rob in mijn netwerk zit!

Grada Snoek – ambtelijk secretaris

Rob is van alle markten thuis. Hij heeft onze OR afgelopen jaar op meerdere terreinen ondersteund: adviezen op het gebied van een aantal complexe adviesaanvragen, onafhankelijk voorzitterschap van een bezwarencommissie en het trainen van nieuwe OR leden. Hij kan hierbij zowel de processen als de juridische onderbouwing goed beschrijven, zodat ook voor minder ervaren OR-leden de materie overzichtelijk blijft.

Tim Geutjes – ISS

Rob Latten heeft ons nu een aantal keren ondersteund bij opstart trainingen en verdieping op onderwepen. Met zijn kennis van zaken weet hij dit te combineren met actuele situaties, waarbij hij met rust en humor bij ons een juiste snaar weet te raken. Een recente OR training stond in het teken van de nieuwe werkvorm ‘Deep democracy’ en daarbij heeft Bob van Weert het voortouw genomen. Na een praktische inleiding over de theorie, die voor een ieder goed te volgen was, zijn we daar vooral praktisch mee aan de slag gegaan onder begeleiding van Rob & Bob. Alle OR-leden kijken hier met een goed gevoel op terug en dit helpt ons zeer zeker op weg om alle OR-leden actief te laten participeren in de besluitvorming.

Erwin van Weerden – Voorzitter Ondernemingsraad Personal Health Operations Philips Drachten

Rob Latten is prettig om mee te werken, hij laat mensen in hun waarde, luistert goed en zorgt dat er nieuwe inzichten ontstaan. Hij voelt goed aan wat er moet gebeuren en helpt daar waar nodig. Verder gaan we met Rob jaarlijks op training en hij zorgt dat de samenwerking tussen managementteam en ondernemingsraad wordt versterkt en dat er nieuwe inzichten en initiatieven ontstaan. 

Monique van Loo – Celanese