Over ons

Onze visie & werkwijze

Wij geloven dat participatie bijdraagt aan de kwaliteit van besluitvorming. Medewerkers zien de organisatie vanuit een andere invalshoek en dat draagt bij aan het nemen van betere besluiten. Daarom helpen wij ondernemingsraden effectief te zijn bij het vormgeven van medezeggenschap. Medezeggenschap betekent een inhoudelijke mening en grip op het besluitvormingsprocessen. Daarnaast gaat het over sterke communicatie naar alle stakeholders met een goed inzicht op de rechten en plichten zoals beschreven in de Wet op de ondernemingsraden.

Dit doen wij door ondernemingsraden te begeleiden in adviestrajecten, publicaties te maken en en praktijkgerichte workshops te geven. Hierbij hebben wij als gezamenlijke basis dat de ondernemingsraad er voor zowel de medewerker is als voor het organisatiebelang.

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemingsraden bij reorganisaties, fusies of verandertrajecten. Wij krijgen energie van het motiveren en enthousiasmeren van groepen en individuen om die veranderingen of innovaties een werkelijke kans van slagen te geven. Voor het in gang zetten van veranderen is het soepel kunnen bewegen tussen de verschillende stakeholders op bestuurlijk, strategisch, tactisch en operationeel niveau en de capaciteit om complexe materie te vertalen, van strategisch naar operationeel en omgekeerd, essentieel.

Onze expertise ligt op het gebied van strategische analyse, het oplossen van financiële vraagstukken, het begeleiden bij het verkrijgen van inzicht bij HR-thema’s en specifiek duurzame inzetbaarheid. Daarnaast helpen wij de ondernemingsraad bij nieuwe structuren en werkvormen.

Over ons

DeVerandermotOR.nl is ervan overtuigd dat niet alle kennis, kunde en competenties verenigbaar zijn in één en dezelfde persoon. Wel is het essentieel dat de ondernemingsraad één aanspreekpunt heeft gedurende het gehele traject.

DeVerandermotOR.nl is een netwerkorganisatie waarbij toegang is tot een groot netwerk van deskundigen op alle benodigde gebieden.

De basis van DeVerandermotOR.nl wordt gevormd door Rob Latten en Bob van Weert.

Rob is een ervaren organisatieadviseur die al meer dan 20 jaar in de medezeggenschap werkt. Rob heeft onder andere bedrijfskunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en daarnaast een master met specialisatie Controlling afgerond. In zijn carrière staan veranderprojecten centraal. Zijn belangrijkste werkzaamheden zijn het doen van contra-expertises voor en het adviseren bij onder andere fusies, verkopen, overnames, samenwerkingsverbanden en reorganisaties. Zijn specialisaties liggen op het gebied van strategie en financiën. Hij is werkzaam als senior lecturer op de Hogeschool Rotterdam en is als toezichthouder actief in de zorgsector. Rob heeft diverse publicaties en boeken op zijn naam staan.

Bob brengt nieuwe werkvormen in ondernemingsraden. Bob is afgestudeerd bedrijfskundige en organisatiewetenschapper. Hij heeft onderzoek gedaan naar werknemer motivatie. Naast nieuwe werkvormen (agile, deep democracy, design thinking) richt hij zich op communicatievraagstukken van ondernemingsraden. Naast het werk in de medezeggenschap houdt Bob zich bezig met het innoveren van HR-instrumenten om zo medewerkers met meer bevlogenheid naar hun werk te laten gaan.

Rob & Bob van De VerandermotOR
Bob van Weert – LinkedIn                Rob Latten – LinkedIn
linkedin icon rond