Financiële analyses ondernemingsraad

Helderheid

Financiële analyses ondernemingsraad. Veel ondernemingsraden zijn vooral bezig met onderwerpen die gerelateerd zijn aan personele zaken. Zoals de gevolgen van een reorganisatie of fusie, een gewijzigd functiehuis, personele regelingen, ziekteverzuim, arbeidsomstandigheden etc. Onderliggend speelt er echter het financiële vraagstuk. Wat zijn de kosten en opbrengsten? Vaak is dit niet het meest geliefde onderwerp van een OR. Natuurlijk is de “Werk Privé balans” of “Duurzame inzetbaarheid” belangrijk. De OR kan echter pas het gesprek goed voeren als hij ook de taal van het management en de directie spreekt. En die taal is financieel.

Medezeggenschap is pas echt relevant en gaat pas leven als de OR de financiële impact van een voorgenomen besluit begrijpt. Wij kunnen helpen om dit inzicht tijdig te verkrijgen. Wij ondersteunen de OR bij het vormen van een onderbouwde financiële mening. Juist door helderheid te hebben over de financiële kant van voorgenomen besluiten, kan de OR meer beslagen ten ijs het gesprek met de bestuurder voeren.

Wij kunnen de OR helpen en advies geven bij:

 • De financiële analyse van een reorganisatie, fusie of overname.
 • De beoordeling van de financiële impact van een voorgenomen besluit op de organisatie.
 • Het financieel onderbouwen van eigen (initiatief) voorstel,
  bijvoorbeeld rond Duurzame inzetbaarheid of andere personele regelingen.
 • Het beoordelen en verkrijgen van inzicht in de verkregen financiële informatie.
 • Ondersteunen bij financieringsvraagstukken zoals nieuwe leningen of kredieten.

Daarnaast kunnen wij ook trainingen verzorgen op het gebied van:

 • Het analyseren en beoordelen van een jaarverslag, begroting of management-informatie.
 • Het verkrijgen van inzicht in de planning en controlcyclus en het verwerken van deze inzichten in het OR-werk.

Basiselementen financiële analyses ondernemingsraden

Onze advisering, training en begeleiding is gericht op drie basiselementen:

 1. het vertalen van het financiële jargon naar praktisch inzicht voor OR-leden;
 2. het overdragen van kennis en inzicht zodat de OR in de toekomst steeds meer zelfstandig kan werken en;
 3. het aanreiken van kennis en inzichten zodat de OR weet wat hij hiermee kan doen in zijn eigen OR-werk.
Rob Latten financiele analyses
Rob Latten - financiele analyses ondernemingsraden