Financiële analyses ondernemingsraad

De taal van de bestuurder spreken

De OR kan het gesprek pas echt goed voeren als hij de taal van het management en de directie spreekt. En die taal is financieel.

Vaak is financiën niet het meest geliefde onderwerp van de OR. Zij is echter wel essentieel omdat onderliggend aan personeel gerelateerde zaken financiële vraagstukken liggen: wat zijn de kosten en opbrengsten?

Inzicht en helderheid

Medezeggenschap is pas echt relevant en gaat pas leven als de OR de financiële impact van een voorgenomen besluit begrijpt. DeVerandermotor.nl kan helpen om dit inzicht tijdig te verkrijgen. Wij ondersteunen de OR bij het vormen van een onderbouwde financiële mening. Juist door helderheid te hebben over de financiële kant van voorgenomen besluiten, kan de OR meer beslagen ten ijs het gesprek met de bestuurder voeren.

DeVerandermotor.nl kan de OR helpen en adviseren bij:

 • De financiële analyse van een reorganisatie, fusie of overname.
 • De beoordeling van de financiële impact van een voorgenomen besluit op de organisatie.
 • Het financieel onderbouwen van een eigen (initiatief) voorstel,
  bijvoorbeeld rond Duurzame inzetbaarheid of andere personele regelingen.
 • Het beoordelen en verkrijgen van inzicht in de verkregen financiële informatie.
 • Financieringsvraagstukken zoals nieuwe leningen of kredieten.

DeVerandermotor.nl verzorgt trainingen op het gebied van:

 • Het analyseren en beoordelen van een jaarverslag, begroting of management-informatie.
 • Het verkrijgen van inzicht in de planning en control cyclus en het verwerken van deze inzichten in het OR-werk.

Basiselementen financiële analyses ondernemingsraden

Advisering, training en begeleiding door DeVerandermotOR.nl is gericht op drie basiselementen:

 1. Het vertalen van het financiële jargon naar praktisch inzicht voor OR-leden;
 2. Het overdragen van kennis en inzicht zodat de OR in de toekomst steeds meer zelfstandig kan werken.
 3. Het aanreiken van kennis en inzichten zodat de OR weet wat hij hiermee kan doen in zijn eigen OR-werk.
Rob Latten financiele analyses
Rob Latten - financiele analyses ondernemingsraden