Duurzame Inzetbaarheid

Medewerker én organisatie gebaat bij aandacht voor duurzame inzetbaarheid

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid (DI) is essentieel. Wanneer DI de strategische koers van een organisatie dient, bepaalt dit in grote mate het succes van de medewerker én de organisatie.

DI levert winst op voor iedereen wanneer DI vanuit een breder perspectief bezien wordt. DI gaat over werknemers die beschikken over mogelijkheden en voorwaarden om nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd en competent het werk uit te voeren. Om DI succesvol in te zetten is het daarnaast van belang DI te bekijken vanuit het organisatiebelang. Zo kan DI leiden tot een sterkere organisatie.

De rol van de OR bij duurzame inzetbaarheid

Als OR kun je de focus leggen op wat DI de organisatie kan opleveren. Wanneer inzichtelijk wordt wat DI kost en wat het oplevert, kiest een bestuurder makkelijker voor de inzet daarvan. Met een financiële onderbouwing kan DI een slimme en noodzakelijke investering zijn in de toekomst van de organisatie. Vaak is het winstgevend om DI te hebben. Kortom als OR dien je DI bij de bestuurder te belichten als een business case! Daarbij is het altijd van belang te kijken naar de meest passende inzet van DI in de organisatie. Om te zien waar de meeste winst te behalen is, is inzicht nodig in knelpunten binnen de organisatie.

Als OR heb je een aantal wettelijke mogelijkheden om DI te (laten) opnemen in het organisatiebeleid:

  • De OR heeft een zorgplicht. Hieronder valt het stimuleren van DI van de medewerkers, nu en in de toekomst.
  • De OR kan vanuit zijn rol met de bestuurder overleggen over de strategische koers van de organisatie. Het is aan de OR om DI hieraan te koppelen en te benadrukken hoe DI de organisatie kan helpen in zijn strategische koers.
  • Het initiatiefrecht stelt de OR in staat om DI op de agenda zetten.
  • Tijdens advies- en instemmingstrajecten kan de OR afspraken maken met de bestuurder om DI te bevorderen.

DeVerandermotOR.nl adviseert en ondersteunt de OR ten aanzien van DI!

DeVerandermotOR.nl helpt jouw OR graag bij het krijgen van inzicht in het belang van DI. Ook kijken we graag samen naar de rol die je als OR kan innemen ten aanzien van DI. En hoe je DI als OR kan stimuleren binnen je organisatie.

Samen met jouw OR kan DeVerandermotOR.nl DI voor het voetlicht brengen door het geven van training of door middel van adviseren binnen een traject. Beide is mogelijk en natuurlijk kan ook altijd maatwerk geleverd worden. Neem contact op, dan kijken we samen naar de passende optie voor jouw OR.