Disclaimer

DeVerandermotOR.nl verleent u hierbij toegang tot www.DeVerandermotOR.nl (“de Website”).
De website publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. De website behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.
 
 
Beperkte aansprakelijkheid
De website spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden producten, diensten en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten, diensten en materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de website.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de website nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
 
 
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende producten, diensten en materialen liggen bij de website.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de website, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht
(zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.
 
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.